نحوه اندازه گیری کاغذ دیواری سه بعدی و پوستر دیواری

 

 

برای اندازه گیری دیوار مورد نظر، به دو اندازه نیاز هست، عرض و ارتفاع دیوار
برای عرض دیوار از سمت چپ به راست دیوار را اندازه بگیرید و ۵ سانت به عدد بدست آمده اضافه کنید.
برای ارتفاع دیوار، از زیر سقف تا روی قرنیز را اندازه بگیرید و ۵ سانت به اندازه بدست آمده اضافه کنید.
اگر دیوار شما، قسمت بالای در داشته باشد یا تکه ای از دیوار که آنرا هم برای پوستر دیواری باید در نظر بگیرید. به همین تریتب قسمت دیگر دیوار را هم اندازه بگیرید و آن را به صورت مجزا ثبت کنید.
*هنگام سفارش اندازه ها رو به سانتی متر وارد کنید.

سپاسگزاریم که مجموعه ما را انتخاب کرده اید.